Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Γιατί εμάς

dilosi_amerolipsias

Πιστεύουμε ότι, υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας, για αποτελεσματική, και με προστιθέμενη αξία πιστοποίηση. Έχουμε εκτελέσει και διαχειριστεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε 4 ηπείρους κατά τα τελευταία 15 χρόνια από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες βιομηχανίες.

Τα μέλη μας (επιθεωρητές, εμπειρογνώμονες και τα διευθυντικά στελέχη), διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση σε όλων των ειδών των προαναφερόμενων επιθεωρήσεων.

Οι υπηρεσίες μας και η λειτουργία μας βασίζονται:

  • στον επαγγελματισμό,
  • στην επικέντρωση στην ουσία και όχι τυπολατρεία κατά την διαδικασία επιθεώρησης,
  • στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη,
  • στην χρήση μόνο έμπειρων επιθεωρητών,
  • στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών (οι πελάτες μας έρχονται πρώτοι).

Log in