Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Η Εταιρεία

company

Η κύρια δραστηριότητα της CERTCOM είναι οι επιθεωρήσεις – πιστοποιήσεις στηριζόμενη σε έμπειρους και εξειδικευμένους επιθεωρητές με ευρεία γνώση σε θέματα ποιότητας και του τεχνικού αντικειμένου προς αξιολόγηση, οι οποίοι συνεχώς καταρτίζονται με προκαθορισμένες διαδικασίες και κριτήρια εκπαίδευσης.

Η ανεξαρτησία, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, είναι οι αξίες που διέπουν την λειτουργία όλων των επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων, που εμπλέκονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών.

Δεσμευόμαστε να  υιοθετούμε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής μειώνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης σε αιτήματα και διασφαλίζοντας την άμεση διαχείριση προβλημάτων όπου εντοπίζονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Log in