Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Πολιτική Ποιότητας

Η ποιότητα για την CERTCOM δεν είναι μια απλή έννοια, αλλά πάντα στενά συνδεδεμένη στις αρχές του επιχειρησιακού γίγνεσθαι.

Βασικό στοιχείο των παρεχομένων υπηρεσιών της CERTCOM είναι η δομή και η διασφάλιση της επιτυχίας.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες των συνεργατών επιθεωρητών και η συνεχής βελτίωση, ανήκουν στα βασικά στοιχεία της διοίκησης.

Οι αρχές της πολιτικής ποιότητας της CERTCOM είναι:

  • Η ποιότητα είναι δύναμη,
  • Αμερόληπτες και αντικειμενικές υπηρεσίες πιστοποίησης-επιθεώρησης,
  • Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη,
  • Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι το επίκεντρο των υπηρεσιών μας,
  • Όλοι οι επιθεωρητές μας έχουν την ευθύνη της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
  • Η διοίκηση φέρει την μέγιστη ευθύνη των παρεχομένων υπηρεσιών.

Log in