Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

training
Περιγραφή

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης συστημάτων διαχείρισης σε όλες τις κατηγορίες των συστημάτων όπως Ποιότητας ISO 9001, Περιβάλλοντος ISO 14001, Aσφάλειας Τροφίμων ISO 22000, Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001, Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 κ.α. όπως επίσης και εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας της εργασίας.

Σκοπός των εν λόγω εκπαιδεύσεων είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να κατανοήσουν τις αρχές και τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης.

Οφέλη από την υπηρεσία

Μέσω των εκπαιδεύσεων από έμπειρους εισηγητές, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τη θεωρητική όσο κυρίως και πρακτικά παραδείγματα, δίδεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν στην τάξη, στις επιχειρήσεις που εργάζονται.

Η δική μας προσέγγιση

Οι εκπαιδευτικοί κύκλου έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές ταχύρυθμης εξειδικευμένης θεωρητικής και πρακτικής επιμόρφωσης ενώ οι εκπαιδευτές μας έχουν πολυετή εμπειρία. Όλη η εκπαίδευση υλοποιείται με την χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (multimedia).

Log in