Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Εταιρική Πολιτική

philosophy

Για εμάς ο Πελάτης και η Ποιότητα είναι έννοιες συνυφασμένες και προτεραιότητα μας είναι η εξυπηρέτηση του από την πρώτη φορά που θα συνεργαστεί μαζί μας και για πάντα.

Η διοίκηση της CERTCOM διαθέτει και καταβάλει όλους τους απαραίτητους πόρους για την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών της, ενώ παράλληλα διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε οι δυνατότητες της να αναβαθμίζονται συνεχώς και να εναρμονίζονται με τις πλέον ποιοτικά αποδεκτές απαιτήσεις των πελατών μας.

Στόχοι μας είναι:

  • η παροχή αξιόπιστων και ουσιαστικών υπηρεσιών επιθεωρήσεων – πιστοποιήσεων με προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας που αυξάνουν την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη τους,
  • η γνώση της αγοράς της ποιότητας και της αγοράς του πελάτη,
  • η συνεργασία με επιλεγμένους, εκπαιδευμένους και περιοδικά αξιολογούμενους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες μέσω διαδικασίας διαχείρισης ανθρώπινων πόρων,
  • η υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνικών διοίκησης που μειώνουν τον χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών.

Log in