Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

GDPR – Ο Βασικός Δρόμος Προς Την Συμμόρφωση

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Κανονισμός έχει άμεση εφαρμογή από 25.05.2018 και δεν απαιτείται η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και στα…

περισσότερα

Ισχύς Πιστοποιητικών ISO 9001:2008

Σε συνέχεια της έκδοσης του νέου Προτύπου ISO 9001:2015, o Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης – ISO, εξέδωσε το έγγραφο IAF ID 9:2015 (Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015), στο οποίο αναφέρει ότι η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του νέου προτύπου, ορίζεται στα τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του ISO 9001:2015, μέχρι τις 15/09/2018. Αυτό σημαίνει ότι…

περισσότερα

Risk Based Thinkg και ISO 9001:2015

Η έννοια του ρίσκου – risk σχετίζεται με την αβεβαιότητα της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει ανελλιπώς συμμορφούμενα αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες. Που αναφέρεται το ρίσκο – risk στο ISO 9001:2015 • Clause 01.c: The potential benefits to an organization of implementing a quality management system based on this International Standard are addressing risks…

περισσότερα

Σεμινάριο «μετάβαση στις απατήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015»

  • Published in: Νέα

ISO 9001.2015 TRANSITION SEMINAR Που διεξάγεται Στην Αθήνα, στα γραφεία της CERTCOM, 25-26/10/2016 Κόστος 200€ πλέον ΦΠΑ Σε ποιούς αναφέρεται Υπεύθυνους/ες Ποιότητας επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001 Σύμβουλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική ποιότητας Στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στη διαχείριση ποιότητας (απαραίτητη προϋπόθεση η πρότερη γνώση του προτύπου ISO 9001:2008) Περιγραφή σεμιναρίου…

περισσότερα

Έκδοση του ISO 9001:2015

Οι πυρετώδεις εργασίες τριών ετών όπου συμμετείχαν ειδικοί από 95 χώρες, έλαβαν σήμερα, 23 Σεπτέμβρη 2015, τέλος με την έκδοση του νέου Προτύπου ISO 9001:2015. Με άνω του 1,1 εκατομμυρίου πιστοποιημένων επιχειρήσεων παγκοσμίως, το ISO 9001 βοηθάει τις επιχειρήσεις να αποδείξουν στους πελάτες ότι μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με συνέπεια καλής ποιότητας.…

περισσότερα

Οδηγός για εφαρμογή ISO 9001:2015

Σύμφωνα με το έγγραφο του IAF ‘Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015’ (IAF ID 9:2015 issue 1) οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το ISO 9001:2008 συνίσταται να λάβουν τις ακόλουθες ενέργειες στα πλαίσια της υιοθέτησης του νέου προτύπου ISO 9001:2015: 1. να προσδιορίσουν τις οργανωτικές ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις…

περισσότερα

Σεμινάριο «μετάβαση στις απατήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015»

ISO 9001.2015 TRANSITION SEMINAR Που διεξάγεται Στην Αθήνα, στα γραφεία της CERTCOM, 26-27/05/2016 Κόστος 200€ πλέον ΦΠΑ Σε ποιούς αναφέρεται Υπεύθυνους/ες Ποιότητας επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001 Σύμβουλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική ποιότητας Στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στη διαχείριση ποιότητας (απαραίτητη προϋπόθεση η πρότερη γνώση του προτύπου ISO 9001:2008) Περιγραφή σεμιναρίου…

περισσότερα

Αποτέλεσμα Διαπιστευμένης Πιστοποίησης ISO 14001

Αναμενόμενα αποτελέσματα για την διαπιστευμένη πιστοποίηση κατά ISO 14001, όπως αυτά ορίζονται από τον International Accreditation Forum – IAF από την οπτική γωνία των ενδιαφερομένων μελών συνοψίζονται:   ‘για το ορισμένο πεδίο πιστοποίησης ο οργανισμός διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές επιδράσεις λειτουργίας του και αποδεικνύει την δέσμευση του για την πρόληψη της ρύπανσης, την συμμόρφωση με τις…

περισσότερα

Αποτέλεσμα Διαπιστευμένης Πιστοποίησης ISO 9001

Αναμενόμενα αποτελέσματα για την διαπιστευμένη πιστοποίηση κατά ISO 9001, όπως αυτά ορίζονται από τον International Accreditation Forum – IAF από την οπτική γωνία των πελατών του οργανισμού συνοψίζονται:   ‘για το ορισμένο πεδίο πιστοποίησης ο οργανισμός συνεχόμενα παρέχει προϊόντα – υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη και όλος τις νομοθετικές – κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ…

περισσότερα

Ορθή Δόμηση – Προετοιμασία ΣΔΠ για επιθεώρηση

    Πολλοί οργανισμοί / επιχειρήσεις οι οποίοι/ες θέλουν να εγκαταστήσουν ή να βελτιώσουν ένα ΣΔΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001, βρίσκονται προ ερωτήσεων όπως π.χ. ‘ποιες διαδικασίες του ΣΔΠ της εταιρίας μας θεωρούνται ικανές για να ικανοποιήσουν ορισμένες απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ’ καθώς επίσης ‘με ποιο τρόπο θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, προς όφελος της επιχείρησης…

    περισσότερα

    Log in