Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR

  Επιθεώρηση Συμμόρφωσης  με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 – GDPR   Σκοπός της Επιθεώρηση Συμμόρφωσης είναι η αξιολόγηση των διαδικασιών συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών (φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια).   Εξετάζεται η νομική, οργανωτική και τεχνική τεκμηρίωση του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών που…

  περισσότερα

  Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

   Σκοπός της εφαρμογής και της επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001, είναι η προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων που διαχειρίζεται η επιχείρηση. Οφέλη Η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής και της πιστοποίησης του ISO 27001 από μια επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως παρακάτω: ο εντοπισμός των πληροφοριών που δημιουργούνται, διακινούνται, εισέρχονται και ελέγχονται από μια…

   περισσότερα

   Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

    Σκοπός της εφαρμογής και της επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001, είναι η πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οφέλη Η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής και της πιστοποίησης του OHSAS 18001 από μια επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως παρακάτω: η γνώση και εναρμόνιση των διαδικασιών της Εταιρείας…

    περισσότερα

    Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

     Σκοπός της εφαρμογής και της επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000, είναι η πλήρης διασφάλιση της παραγωγής ασφαλών προς κατανάλωση τροφίμων. Οφέλη Η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής και της πιστοποίησης του ISO 22000 από μια επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως παρακάτω: η παραγωγή ασφαλών προϊόντων, που συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της…

     περισσότερα

     Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

      Σκοπός της εφαρμογής και της επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001, είναι η αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Οφέλη Η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής και της πιστοποίησης του ISO 14001 από μια επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως παρακάτω: ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών της πλευρών &…

      περισσότερα

      Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

       Σκοπός της εφαρμογής και της επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, είναι η διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Οφέλη Η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής της πιστοποίησης του ISO 9001 από μια επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως παρακάτω: η βελτίωση της διοίκησης και…

       περισσότερα

       Έλεγχος συμμόρφωσης προς εταιρικές διαδικασίες και Mystery Audits

        Περιγραφή Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συμμόρφωσης προς εταιρικές διαδικασίες και mystery audits οι οποίες έχουν σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής απαιτήσεων και διαδικασιών που έχουν προσυμφωνηθεί με τον πελάτη και την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης. Οφέλη από την υπηρεσία Με την υλοποίηση του ελέγχου συμμόρφωσης προς τις ορισμένες εταιρικές διαδικασίες και mystery audits αξιολογούνται χωρίς…

        περισσότερα

        Επιθεωρήσεις Β μέρους

         Περιγραφή Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων Β΄ μέρους οι οποίες έχουν σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής απαιτήσεων και διαδικασιών σε μελλοντικούς υποψήφιους προμηθευτές επιχειρήσεων. Οφέλη από την υπηρεσία Με την υλοποίηση της επιθεώρησης Β΄ Μέρους, η επιχείρηση που δίδει εντολή στον Φορέα μας να επιθεωρήσει έναν υποψήφιο ή υφιστάμενο προμηθευτή του, δίδεται η δυνατότητα να…

         περισσότερα

         Διαχείριση Ενέργειας

          Περιγραφή Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης βάσει των προτύπων ISO 50001:2011 και EN 16001:2009. Επιπροσθέτως αναλαμβάνει να αξιολογήσει, για λογαριασμό του πελάτη επενδυτή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή του χρηματοδότη τέτοιων επενδύσεων, την αποδοτικότητα της μελέτης ενεργειακής απόδοσης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ή αιολικού πάρκου καθώς και να επιβλέψει το έργο…

          περισσότερα

          Επιθεωρήσεις προς τρίτους

           Περιγραφή Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων προς τρίτους, είτε μέσω της διαδικασίας μυστικού επιθεωρητή «mystery audit», είτε μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης επιθεώρησης στους προμηθευτές του πελάτη, όπως ακριβώς επιθυμεί ο πελάτης μας. Οφέλη από την υπηρεσία Με τις επιθεωρήσεις προς τρίτους, ο πελάτης αποκτά μέσω της αντικειμενικής επιθεώρησης, μια σαφή εικόνα είτε για την…

           περισσότερα

           Log in