Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Σεμινάριο «Βασικές Απατήσεις Κανονισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR 2016/679»

  Που Διεξάγεται Στην Αθήνα, στα γραφεία της CERTCOM, 21-22/3/2019 Σε ποιους αναφέρεται Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν την εναρμόνιση με τον Κανονισμό Υπεύθυνους/ες Συστήματος Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών και στελέχη που απασχολούνται στη διαχείριση Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών Στελέχη επιχειρήσεων που πρόκειται να οριστούν ως Υπεύθυνοι Προσωπικών Δεδομένων (DPO) Οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για…

  περισσότερα

  Μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018

   Λίγα λόγια για το νέο πρότυπο Το νέο πρότυπο ISO 45001:2015 σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001. Οι ακριβείς ημερομηνίες μετάβασης αναμένεται να ανακοινωθούν από τον IAF. Οι Εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με την παλιά έκδοση του προτύπου, θα πρέπει να αναμορφώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας τους βάσει των νέων απαιτήσεων. Στόχοι…

   περισσότερα

   Μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 – IRCA certified (Reg. No. 1928)

    Λίγα λόγια για το πρότυπο ISO 45001:2018 Tο νέο πρότυπο εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018 2018 και σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001. Οι Εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με την παλιά έκδοση του προτύπου, θα πρέπει να αναμορφώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας τους βάσει των νέων απαιτήσεων. Οι Εταιρείες που επιθυμούν να…

    περισσότερα

    Log in