Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018

  Λίγα λόγια για το νέο πρότυπο Το νέο πρότυπο ISO 45001:2015 σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001. Οι ακριβείς ημερομηνίες μετάβασης αναμένεται να ανακοινωθούν από τον IAF. Οι Εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με την παλιά έκδοση του προτύπου, θα πρέπει να αναμορφώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας τους βάσει των νέων απαιτήσεων. Στόχοι…

  περισσότερα

  Μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 – IRCA certified (Reg. No. 1928)

   Λίγα λόγια για το πρότυπο ISO 45001:2018 Tο νέο πρότυπο εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018 2018 και σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001. Οι Εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με την παλιά έκδοση του προτύπου, θα πρέπει να αναμορφώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας τους βάσει των νέων απαιτήσεων. Οι Εταιρείες που επιθυμούν να…

   περισσότερα

   Log in