Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Σεμινάριο «Βασικές Απατήσεις Κανονισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR 2016/679»

Που Διεξάγεται

Στην Αθήνα, στα γραφεία της CERTCOM, 21-22/3/2019

Σε ποιους αναφέρεται

 • Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν την εναρμόνιση με τον Κανονισμό
 • Υπεύθυνους/ες Συστήματος Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών και στελέχη που απασχολούνται στη διαχείριση Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Στελέχη επιχειρήσεων που πρόκειται να οριστούν ως Υπεύθυνοι Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Περιγραφή σεμιναρίου

 • Θα παρουσιαστούν τα βασικά σημεία όλων των άρθρων του Κανονισμού
 • Θα επεξηγηθούν λεπτομερώς οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό
 • Θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του Κανονισμού, θα δοθούν απαντήσεις και θα λυθούν απορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Οφέλη από την παρακολούθηση

 • Κατανόηση των απαιτήσεων του Κανονισμού σε Νομικό, Τεχνικό και Οργανωτικό Επίπεδο
 • Κατανόηση του ρόλο και των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Αναγνώριση μέτρων ώστε μια επιχείρηση να είναι σε θέση να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
 • Κατάλληλη μεθοδολογία για την εναρμόνιση με τον Κανονισμό.

Με την ολοκλήρωση χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης 

Log in