Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σκοπός της εφαρμογής και της επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001, είναι η πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Οφέλη

Η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής και της πιστοποίησης του OHSAS 18001 από μια επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως παρακάτω:

 • η γνώση και εναρμόνιση των διαδικασιών της Εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία,
 • η μείωση των ατυχημάτων και των επιπτώσεων από αυτά (αποζημιώσεις, πρόστιμα, χαμένες εργατοώρες κ.λ.π),
 • η βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης,
 • η προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι οι οργανισμοί και επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους, ενώ είναι το πιο διαδομένο παγκοσμίως πρότυπο διοίκησης.

OHSAS 18001 με την CERTCOM

Η CERTCOM εγγυάται:

 • Επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου με τον πελάτη στο επίκεντρο
 • Αποτελεσματικότητα επικεντρώνοντας τον έλεγχο στην ουσία και τις ανάγκες του πελάτη
 • Χρήση έμπειρου και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού που προσφέρει άριστες υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης
 • Άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης με αξιοπιστία και δημιουργικότητα
 • Ανεξαρτησία, Διαφάνεια και Αμεροληψία διασφαλίζοντας μια προστιθέμενης αξίας επιθεώρηση
 • Ευελιξία ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ανάγκες των πελατών
 • Ανταγωνιστικό κόστος για άριστες υπηρεσίες

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι επιθεωρητές της CERTCOM εστιάζουν στις ανάγκες του πελάτη εντοπίζοντας αδυναμίες και αναδεικνύοντας ευκαιρίες βελτίωσης που μπορεί να προκύψουν από την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης

Ζητήστε προσφορά

Log in