Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 – IRCA certified (Reg. No. 1928)

Λίγα λόγια για το πρότυπο ISO 45001:2018

Tο νέο πρότυπο εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018 2018 και σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001.

Οι Εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με την παλιά έκδοση του προτύπου, θα πρέπει να αναμορφώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας τους βάσει των νέων απαιτήσεων.

Οι Εταιρείες που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας  πρέπει να το πράξουν βάσει των απαιτήσεων του νέου προτύπου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες μετάβασης αναμένεται να ανακοινωθούν από τον IAF

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπεύθυνους/ες Συστήματος Διαχείρισης επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας κατά OHSAS 18001
  • Σύμβουλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας
  • Στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στη διαχείριση συστημάτων

(απαραίτητη προϋπόθεση η πρότερη γνώση του OHSAS 18001 και του Annex SL του προτύπου ISO 9001:2015 ή ISO 14001:2015)

Περιγραφή σεμιναρίου

  • Θα παρουσιαστούν οι αλλαγές της νέας έκδοσης σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του
  • Θα αναλυθεί η ορολογία που εισάγει η νέα έκδοση
  • Θα αναλυθούν και επεξηγηθούν λεπτομερώς οι νέες απαιτήσεις
  • Θα αναλυθούν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής σε υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης κατά OHSAS 18001

Οφέλη από την παρακολούθηση

  • Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις αλλαγές της νέας έκδοσης, να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν στα Συστήματα Διαχείρισης των Επιχειρήσεων τους ή πελατών τους , ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στη νεώτερη.

 

Με την ολοκλήρωση χορηγείται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ή παρακολούθησης

CQIIRCA (Reg.No. 1928)

Ασφά

Συμπληρώστε την Φόρμα εγγραφής για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

* indicates required

ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:
Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων: Η CERTCOM  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Log in