Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018

Λίγα λόγια για το νέο πρότυπο

Το νέο πρότυπο ISO 45001:2015 σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001. Οι ακριβείς ημερομηνίες μετάβασης αναμένεται να ανακοινωθούν από τον IAF.

Οι Εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με την παλιά έκδοση του προτύπου, θα πρέπει να αναμορφώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας τους βάσει των νέων απαιτήσεων.

Στόχοι προγράμματος

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει με τη μετάβασή σας στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 και την εναρμόνιση του συστήματος διαχείρισης με τις νέες απαιτήσεις που αυτό ορίζει.

Το σημαντικότερο είναι ότι το σεμινάριο μας δίνει έμφαση στα συνιστώμενα βήματα για τη μετάβαση στο ISO 45001 και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες νέες γνώσεις. Επιπλέον να διασφαλίζει ότι όλη η μετάβαση της πιστοποίησης θα είναι ομαλή και απαλλαγμένη από προβλήματα.

Οφέλη από την παρακολούθηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:

  • μειώσουν τα λάθη στην μετάβαση πιστοποίησης
  • προτείνουν αλλαγές στην τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
  • οργανώσουν / συντονίσουν καλύτερα τη ροή εκτέλεσης διεργασιών και διαδικασιών
  • αντιληφθούν τη σημασία των απαιτούμενων αλλαγών
  • έχουν πλήρη γνώση των νέων απαιτήσεων
  • εφαρμόσουν αποτελεσματικά την μετάβαση στις νέες απαιτήσεις
  • λαμβάνουν αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένων πληροφοριών

Με την ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Συμπληρώστε την Φόρμα Εγγραφής για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

* indicates required
Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων: Η CERTCOM  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Log in