Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015»

ISO 9001.2015 TRANSITION SEMINAR

Που διεξάγεται

Στην Αθήνα, στα γραφεία της CERTCOM, 25-26/10/2016

Κόστος

200€ πλέον ΦΠΑ

Σε ποιούς αναφέρεται

  • Υπεύθυνους/ες Ποιότητας επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001
  • Σύμβουλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική ποιότητας
  • Στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στη διαχείριση ποιότητας

(απαραίτητη προϋπόθεση η πρότερη γνώση του προτύπου ISO 9001:2008)

Περιγραφή σεμιναρίου

  • Θα παρουσιαστούν οι αλλαγές της νέας έκδοσης σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του
  • Θα αναλυθεί η ορολογία που εισάγει η νέα έκδοση
  • Θα αναλυθούν και επεξηγηθούν λεπτομερώς οι νέες απαιτήσεις
  • Θα αναλυθούν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής σε υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης κατά ISO 9001

Οφέλη από την παρακολούθηση

  • Mε την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις αλλαγές της νέας έκδοσης, να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας των Επιχειρήσεων τους, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στη νεώτερη

Με την ολοκλήρωση χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης

Log in