Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Quality Is Power!!!

Πιστεύουμε ότι το εξαιρετικό δεν είναι αρκετό και επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη άμεσα, ενώ αφιερωνόμαστε στην βελτίωση της επίδοσης μας με δημιουργικότητα και αξιοπιστία.

Quality Is Power!!!

Πιστεύουμε ότι το εξαιρετικό δεν είναι αρκετό και επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη άμεσα, ενώ αφιερωνόμαστε στην βελτίωση της επίδοσης μας με δημιουργικότητα και αξιοπιστία.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 και ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 και ISO 27001

Αναλυτικότερα…

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

περισσότερα

Τελευταία νέα

  • Ισχύς Πιστοποιητικών ISO 9001:2008

    Σε συνέχεια της έκδοσης του νέου Προτύπου ISO 9001:2015, o Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης – ISO, εξέδωσε το έγγραφο IAF ID 9:2015 (Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015), στο οποίο αναφέρει ότι η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του νέου προτύπου, ορίζεται στα τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του ISO 9001:2015, μέχρι τις 15/09/2018. Αυτό σημαίνει ότι…

    Περισσότερα
  • ISO450001-2018_2Μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018

    Λίγα λόγια για το νέο πρότυπο Το νέο πρότυπο ISO 45001:2015 σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001. Οι ακριβείς ημερομηνίες μετάβασης αναμένεται να ανακοινωθούν από τον IAF. Οι Εταιρείες που είναι πιστοποιημένες με την παλιά έκδοση του προτύπου, θα πρέπει να αναμορφώσουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας τους βάσει των νέων απαιτήσεων. Στόχοι…

    Περισσότερα

Log in