Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Quality Is Power!!!

Πιστεύουμε ότι το εξαιρετικό δεν είναι αρκετό και επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη άμεσα, ενώ αφιερωνόμαστε στην βελτίωση της επίδοσης μας με δημιουργικότητα και αξιοπιστία.

Quality Is Power!!!

Πιστεύουμε ότι το εξαιρετικό δεν είναι αρκετό και επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη άμεσα, ενώ αφιερωνόμαστε στην βελτίωση της επίδοσης μας με δημιουργικότητα και αξιοπιστία.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 και ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 και ISO 27001

Αναλυτικότερα…

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

περισσότερα

Τελευταία νέα

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015»

    ISO 9001.2015 TRANSITION SEMINAR Που διεξάγεται Στην Αθήνα, στα γραφεία της CERTCOM, 25-26/10/2016 Κόστος 200€ πλέον ΦΠΑ Σε ποιούς αναφέρεται Υπεύθυνους/ες Ποιότητας επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001 Σύμβουλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική ποιότητας Στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στη διαχείριση ποιότητας (απαραίτητη προϋπόθεση η πρότερη γνώση του προτύπου ISO 9001:2008) Περιγραφή σεμιναρίου…

    Περισσότερα
  • Είπαν για εμάς – WIDE SERVICES

    Ο επιθεωρητής ήταν πολύ έμπειρος επαγγελματίας και με βαθιά γνώση του αντικειμένου του. Οι παρατηρήσεις του ήταν όλες εύστοχες και μας βοήθησαν να εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο το νόημα της Πιστοποίησης που λάβαμε. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα την εταιρεία Certcom.  …

    Περισσότερα

Log in