Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Quality Is Power!!!

Πιστεύουμε ότι το εξαιρετικό δεν είναι αρκετό και επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη άμεσα, ενώ αφιερωνόμαστε στην βελτίωση της επίδοσης μας με δημιουργικότητα και αξιοπιστία.

Quality Is Power!!!

Πιστεύουμε ότι το εξαιρετικό δεν είναι αρκετό και επικεντρωνόμαστε στο να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη άμεσα, ενώ αφιερωνόμαστε στην βελτίωση της επίδοσης μας με δημιουργικότητα και αξιοπιστία.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 και ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 και ISO 27001

Αναλυτικότερα…

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

περισσότερα

Τελευταία νέα

  • GDPR – Ο Βασικός Δρόμος Προς Την Συμμόρφωση

    ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Κανονισμός έχει άμεση εφαρμογή από 25.05.2018 και δεν απαιτείται η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και στα…

    Περισσότερα
  • Σεμινάριο «Βασικές Απατήσεις Κανονισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR 2016/679»

    Που Διεξάγεται Στην Αθήνα, στα γραφεία της CERTCOM, 21-22/3/2019 Σε ποιους αναφέρεται Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν την εναρμόνιση με τον Κανονισμό Υπεύθυνους/ες Συστήματος Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών και στελέχη που απασχολούνται στη διαχείριση Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών Στελέχη επιχειρήσεων που πρόκειται να οριστούν ως Υπεύθυνοι Προσωπικών Δεδομένων (DPO) Οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για…

    Περισσότερα

Log in