top of page

πιστοποιήσεις

online σεμινάριο

Dining Room

Ορθή & ασφαλής λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων εν μέσω COVID-19 
(εκτός επισιτιστικών τμημάτων)

Θεματικές ενότητες που καλύπτει

Υγειονομικά πρωτόκολλα

 • Πηγές και τρόποι μετάδοσης της ασθένειας COVID-19

 • Τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού

 • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των πελατών

 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και διαχείρισης ύποπτου κρούσματος

 • Συμπεριφορά κι ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας μέλους του προσωπικού

 • Συμβουλές και καλές πρακτικές για ενέργειες ανά τμήμα

 • Αλλαγές σε σχέση με το 2020

 • Πότε πρέπει να επανεκδοθεί το σήμα Health First

Εξυπηρέτηση - Επικοινωνιακή προσέγγιση πελατών

 • Η εικόνα της εξυπηρέτησης στην Εστίαση σε Πανελλαδικό επίπεδο

 • Προσδοκίες του Πελάτη στον κλάδο της Εστίασης

 • Εξυπηρέτηση του Πελάτη και «Στιγμές αλήθειας»

 • Αποτυπώνοντας το «Ταξίδι του Πελάτη» (customerjourney)

 • Η επιχειρηματική και η ανθρώπινη προσέγγιση στην εξυπηρέτηση

 • Διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος στην επιχείρηση για παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης

 • Οι αύξηση των πωλήσεων μέσα από την εξυπηρέτηση

 • Πώς διαμορφώνεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων - Κανονισμός GDPR

 • Ανάλυση και κατανόηση του Κανονισμού

 • Επεξήγηση Μητρώου Δραστηριοτήτων

 • Επεξήγηση όρων Πολιτικής απορρήτου

 • Κατανόηση μεθοδολογίας εναρμόνισης

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Περιβαλλοντική διαχείριση τουριστικών μονάδων

Κατάταξη σε αστέρια και κλειδιά: νέες απαιτήσεις - καταληκτικές ημερομηνίες

Πρώτες βοήθειες

 

Σε ποιους απευθύνεται

Εργοδότες που επιθυμούν να επενδύσουν σε προσωπικό επαρκώς καταρτισμένο σε όλα τα επίπεδα

Εργαζόμενους, όλων των ειδικοτήτων, με ή χωρίς προϋπηρεσία που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε τουριστικά καταλύματα

Φοιτητές που επιθυμούν μια πρακτική προσέγγιση κι αρχική εμπειρία των θεμάτων που θα τους απασχολήσουν κατά την εργασία τους σε τουριστικά καταλύματα Στελέχη επιχειρήσεων που διοικούν προσωπικό & εργαζομένους

Διευθυντές / Προϊσταμένους τμημάτωνξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος (Στόχοι)

Το νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο έρχεται να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για προσωπικό, που ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα ρίσκα που αφορούν στη λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων μιας επιχείρησης του κλάδου της HORECA

Μέσα από μία σειρά επεξηγηματικών παρουσιάσεων που στηρίζονται στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των εισηγητών του, καθώς και μέσα από μία σειρά συγκεκριμένων παραδειγμάτων & case studies, οι εκπαιδευόμενοιθα μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν και να διαχειριστούν με επιτυχία τις νέες επαγγελματικές προσκλήσεις

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει όλες τις βασικές γνώσεις, ώστε να έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά όλα τα βασικά θέματα λειτουργίας μιας επιχείρησης του κλάδου της HO.RE.CA. που άπτονται στην Υγεία, την Υγιεινή και την Ασφάλεια σύμφωνα με όλες τις νομοθετικές προβλέψεις αλλά και τα πιο πρόσφατα δεδομένα στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα

 

Βεβαίωση παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία συνοδεύεται από αναπόσπαστο συμπληρωματικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, η διάρκεια καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω θεωρητικών onlineεξετάσεων, ερωτήσεις multiplechoiceστο τέλος του σεμιναρίου με χρόνο 20 λεπτών. Βάση επιτυχίας είναι 60/100

 

Χρόνος Διεξαγωγής

Νέα εξέλιξη - Πέμπτος κύκλος

11 & 12 Ιουνίου 2021

Ορθή & ασφαλής λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων εν μέσω COVID-19 

Διάρκεια: 10 ώρες

 

Κόστος συμμετοχής 120€ 

Φοιτητές / Άνεργοι / Νέοι κάτω των 25 ετών 80€

 

Τρόπος Διεξαγωγής

Λόγω υγειονομικών περιορισμών, το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω ηλετρονικής πλατφόρμας

 

Αναπτύξτε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και ξεχωρίστε στην αγορά εργασίας!

Κάντε την εγγραφή σας

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα:

bottom of page