top of page
Αναζήτηση

OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Στις 12 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Occupational Health and Safety Management Systems. Το νέο πρότυπο ISO45001 θα αντικαταστήσει σταδιακά το OHSAS 18001 –ΕΛΟΤ 1801.Το ISO 45001 δεν είναι νέα έκδοση προτύπου αλλά ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟΧρονικό Πλαίσιο

Καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001 στο ISO 45001, η οποία και λήγει στις 11 Μαρτίου 2021.

Με πέρας της αναφερόμενης καταλυτικής ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά σύμφωνα με το OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα.

Η μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Α) στο πλαίσιο τακτικής επιθεώρησης επαναπιστοποίησης

Β) στο πλαίσιο τακτικής επιθεώρησης επιτήρησης

Γ) σε οποιαδήποτε ειδική προς τούτο επιθεώρηση.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται τουλάχιστον μία επιπλέον ημέρα επιθεώρησης, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού και τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 45001 μπορεί να γίνει άμεσα με την υποβολή αρχικής αίτησης πιστοποίησης.

Μετά την 12 Μαρτίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Εύκολη Ενσωμάτωση

Το νέο πρότυπο ISO 45001 ακολουθεί τη δομή του Παραρτήματος SL, που ακολουθούν τα πρότυπα Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015, και ως, εκ τούτου, η ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων στο ενιαίο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται από ένα οργανισμό αναμένεται αποτελεσματική και με μειωμένο ρίσκο εφαρμογής.

Απαραίτητα Βήματα για τη Μετάβαση στο Πρότυπο45001

Αγορά νέου προτύπου

Αναθεώρηση του Συστήματος Ασφάλειας & Υγείας και αναγνώριση νέων απαιτήσεων (gapanalysis) οι οποίες απαιτούνται

Ανάπτυξη Σχεδίου Εφαρμογής (χρονοδιάγραμμα και απαιτούμενες ενέργειες)コメント


bottom of page